ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Říjen v MŠ

02.11.2016 05:08

I v měsíci říjnu bylo v naší školce mnoho zajímavých akci pro naše děti.


Na začátku října nás v MŠ navštívil pan redaktor z týdeníku "Jalovec", aby dětem položil pár záludných otázek, na které děti odpovídaly (někdy velmi vtipně). Smál se p. redaktor i p. učitelky. Nakonec jsme se všichni vyfotili a fotografie jsme si už mohli v týdeníku prohlédnout. Vypadáme všichni skvěle...

Děti z obou tříd se zúčastnily soutěže "Rytíř z nosu". Po vyslechnutí poučných pohádek a přečtení desatera proti rýmě jsme plnili 3 úkoly. Společně jsme vyrobili z netradičního materiálu "Nosohrad" a krále bacilů "Arýma", dalším úkolem bylo roztřídit zdravé a nezdravé potraviny, kterými děti vylepily těla červíků. Děti nadšeně vymýšlely, pracovaly a jejich výtvory se jim dokonale povedly. Potom už mohli všichni posílat své hlasy do soutěže. No uvidíme, jak jsme v této soutěži obstáli. Děkujeme všem za zaslané hlasy.

Druhou neděli v měsíci říjnu proběhlo na OÚ "Vítaní občánků". Naši předškoláci přišli miminkům zazpívat a zarecitovat.

Také jsme oslavili "Den stromů". Každá třída si připravila svůj program. Vzhledem k nepříznivému počasí si mladší děti vytvořily les ve třídě. Potom se vydali do "lesa", kde si povídali o stromech, o jejich užitku pro lidi, co v lese roste, která zvířátka v lese bydlí, co dělají zvířátka v zimě apod. Potom plnili řadu úkolů, při kterých byly zopakovány barvy a různé poznatky o přírodě. Všem stromům nakonec zazpívali a zatancovali.

Předškoláci navštívili ovocný sad u naší školy, kde poznávali ovocné stromy a jejich plody. Donesli si různé ovoce a z jablek si upekli jablkové záviny. Těmi se posilnili a vydali se na vycházku do lesa, kde poznávali stromy listnaté, jehličnaté a sbírali jejich plody. Protože se zima blíží, postavili v lese zvířátkům domečky z různých klacíků, kamínků, travin, šišek atd. Nakonec pouštěli draka, který vyletěl opravdu až do oblak. Bylo to velmi pěkně strávené dopoledne, které se dětem líbilo. Obě třídy se zúčastnily svými výtvarnými pracemi výstavky ke Dni stromů.

Koncem října zavítalo do MŠ divadlo "Bonbon" s pohádkou "O malé čarodějnici". Byla to pohádka o tom, jak malá čarodějnice zachránila nemocný les. Někteří maláčci viděli divadlo poprvé a byli nejdříve trošku udivení a nesmělí, ale po chvilce velmi zaujatě sledovali pohádku, která se líbila a herci byli odměněni úsměvem i potleskem.


Už teď se těšíme na akce, které nás čekají v měsíci listopadu.


Renata Mikulenková