ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Projektový den mimo školu

02.12.2019 09:25

Se sedmou třídou jsme se zúčastnili dvou výukových programů ve Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. První, nazvaný – Živly útočí, byl zaměřený na fyzikální pokusy týkající se vody, ohně a vzduchu. Ve škole v hodinách fyziky si některé jednoduché pokusy zkoušíme a tento program byl pro nás jako dělaný, doplňoval naše poznatky a učivo. S odborníkem jsme byli dohodnutí, co nám konkrétně připraví. Některé pokusy (např. s vařící vodou) nám byly předvedeny pouze frontálním pokusem, jiné si žáci zkoušely sami. Z programu: vzlínavost vody a povrchové napětí, voda jako optické prostředí, CO2 rozpuštěný ve vodě, CO2 a zhášení ohně, difuze, nemísení horké a ledové vody, obtékání vzduchu, podtlak a vystřelování projektilu, elektřina a Bagdádská láhev. Pokusy jsou pro děti vždy zábavné téma, nejraději si vše sami osahají a dobře zapamatují skrze vlastní zkušenost. Pokusy nemusí být ani nijak složité, naopak – vysvětlují nám jednoduché fyzikální zákonitosti.

Druhý program byl nazvaný Noční obloha a hodil se nám do výuky přírodopisu a zeměpisu. Zhlédli jsme zajímavé fotky a simulace hvězdné oblohy. Dozvěděli jsme se, co jsou to souhvězdí, co vše lze na obloze pozorovat dalekohledem – planety, hvězdy, mlhoviny, vznikající a zanikající hvězdy. Součástí programu byla prohlídka kopule hvězdárny a povídání u dalekohledu. Dalekohledem s filtrem jsme pozorovali Slunce – jeho fotosféru, ve které dnes nebyly žádné skvrny.

Žáci poznali zajímavé prostřední, oživilo jim to výuku, byli pozváni i na večerní pozorování a další návštěvy hvězdárny. Prošli jsme si po programu i zahradu hvězdárny, kde jsou umístěny modely sluneční soustavy, místního poledníku, jsou zde sluneční hodiny a malý geopark. V halách hvězdárny jsou zkameněliny a meteority, model atmosféry, váha přepočítávající váhu na Měsíci apod. Takže děti měly spousty podnětů a také byl pohromadě celý kolektiv, který se díky společným zážitkům stmeluje.

                                                                                                                                       Mgr. Jana Škrabalová