ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - Škola nanečisto

17.04.2013 17:32

PRO  BUDOUCÍ  PRVŇÁČKY

je připraven projekt „ŠKOLA  NANEČISTO“.

 

Paní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. J.Kramolišová se s dětmi pětkrát sejde ve třídě ZŠ vždy v úterý v době od 13.00-13.45 hod.

Nejedná se o žádné učení či přípravu na školu, nýbrž o vzájemné poznávání.

Pokud dítě pravidelně chodí do MŠ, se vším potřebným pro nástup do 1.třídy je seznámeno.

Při vzájemných setkáních se budou opakovat a procvičovat hlavně předmatematické, předčtenářské, řečové dovednosti a grafomotorika.

Tento projekt pomůže děti připravit na dobrý start v ZŠ.

Pokud chcete svému dítěti usnadnit vstup do 1.třídy, dbejte na to, aby se všech pěti setkání zúčastnilo.

 

Termíny jsou:

  7.5.

14.5.

21.5.

28.5.

 4.6.