ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Přírodovědný klokan 2017

23.10.2017 16:41

Ve středu 11. 10. 2017 se žáci naší školy zúčastnili školního kola soutěže „Přírodovědný klokan“. Do soutěže se zapojilo celkem 35 žáků 8. a 9. ročníku, kteří spadali do kategirie „Kadet“. Účastníci měli za úkol vyřešit 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Důraz byl kladen nejen na znalosti, ale také na všeobecný přehled. Úlohy byly rozděleny podle obtížnosti na tři skupiny, obtížnost úlohy byla úměrná počtu bodů, které mohl soutěžící za správně vyřešenou úlohu získat. 

Mezi nejlepšími pěti se umístily žákyně: 

- Hana Kotulková 9.třída 75 bodů 

- Anna Sekyrová 9.třída 61 bodů 

- Viktor Vardžák 8.třída 53 bodů 

- Terezie Vašutová 8.třída 53 bodů 

- Filip Pastorek 8.třída 53 bodů 

- Daniel Chuděj 9.třída 51 bodů