ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Přírodovědný klokan 2016

02.11.2016 05:01

Ve středu 12. 10. 2016 se žáci naší školy zúčastnili školního kola soutěže "Přírodovědný klokan". Do soutěže se zapojilo celkem 30 žáků 8. a 9. ročníku, kteří spadali do kategirie "Kadet". Účastníci měli za úkol vyřešit 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Důraz byl kladen nejen na znalosti, ale také na všeobecný přehled. Úlohy byly rozděleny podle obtížnosti na tři skupiny, obtížnost úlohy byla úměrná počtu bodů, které mohl soutěžící za správně vyřešenou úlohu získat.


Mezi nejlepšími pěti se umístily žákyně:


Anna Sekyrová 8.třída 79 bodů

Marieta Valová 9.třída 68 bodů

Aneta Maléřová 8.třída 65 bodů

Anna Ondříšková 9.třída 65 bodů

Denisa Chudějová 9.třída 63 body