ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

PŘEDNÁŠKOVÉ DOPOLEDNE

26.05.2019 20:01

Komunitní centrum v Hutisku-Solanci bylo otevřeno 8. září 2018. K čemu vlastně slouží? Proč bylo vybudováno? Slovo komunita můžeme jednoduše chápat jako skupinu lidí spojených společným zájmem. V novém komunitním centru tak našli útočiště členové různých hutiských zájmových spolků.

Lidé zde také najdou základní sociální poradenství a sociální službu, kterou zajišťuje Poradna Rožnov, zastoupená vedoucí Mgr. Lenkou Oravcovou. Každé první úterý v měsíci v odpoledních hodinách poskytuje odborné sociální poradenství.

K aktivitám Poradny patří také přednášková činnost pro mládež. V úterý 14. května si pro žáky naší školy připravila dvě přednášky. Paní Oravcová a paní Rýparová nejdříve besedovaly s žáky 6. a 7. třídy o poruchách příjmu potravy. Pro starší žáky z 8. a 9. třídy bylo vybráno téma antikoncepce. Sexuální výchova je součástí výuky rodinné výchovy i občanské výchovy a přednáška pracovnic rožnovské Poradny tak jejich informace doplnila.

Mgr. Dana Chasáková