ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Poštolka před zimním přikrmováním

20.12.2016 18:52


Poštolka před zimním přikrmováním

           
OMS Vsetín, Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. Radhoštěm, Klub autorů při ČMMJ a časopis Myslivost pořádaly v sobotu 27.8.2016 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.Rad. myslivecké slavnosti Myslivosti zdar.
Pěkné počasí, zajímavý program, nabídka mysliveckých potřeb a zvěřinové speciality přilákaly mnoho návštěvníků. Soucastí programu byla také prezentace práce s dětmi a mládeží na téma myslivost, příroda a její ochrana při OMS ČMMJ Vsetín. Myslivecký kroužek POŠTOLKA při Mys.spolku Hutisko-Solanec a Mys.spolku Vigantice Rysová, jako zástupce regionu Rožnova p.Rad. prezentoval zde svoji činnost včetně dosažených výsledků. Na vyzdobených stojanech měli možnost malí i velcí návštěvníci shlédnout fotodokumentaci s popisem
činnosti našeho kroužku ze soutěží o ZST, střeleckých soutěží ze vzduchovky a přehlídek trofejí. Stejně tak z pozorování zvěře ve volné přírodě, péče o zvěř a ptactvo v zimním období nebo z výletů za zvěří, do obor a farmových chovů. Za pozitivní při činnosti mysliveckého kroužku považujeme seznamování dětí se vzdělávacími programy např.v lesním a zemědělském hospodaření, které mají značný vliv na životní prostředí zvěře v krajině. Za doprovodu mysliveckých trubačů byl moderátorem slavnosti Mgr. Radkem Halačkou
představen veřejnosti kolektiv dětí mys.kroužku POŠTOLKA a také předsedkyně komise pro práci s dětmi a mládeží při OMS ČMMJ Vsetín ing. Daniela Malíková. Ve své správě přiblížila náplň činnosti s dětmi v mysliveckých kroužcích, která
každoročně vrcholí soutěží O ZST.

 Poslední akcí pro děti mys.kroužků byla střelecká soutěž ze vzduchovky pod názvem: Přebor vzduchovkou. Připravila ji komise pro práci s dětmi a mládeží při OMS ČMMJ Vsetín 22.10.2016 v pěkném areálu myslivecké chaty v Novém Hrozenkově.
Účast byla velmi dobrá a v obou kategoriích se sešlo asi 50 dětí. Střílelo se na vzdálenost 10m na terč pro vzduchovky a redukované terče divočáka a lišky. Součet zásahů z jednotlivých disciplin určil konečné pořadí. Soutěž byla výborně připravená a soutěžící předváděli vyrovnané výkony. Náš kroužek POŠTOLKA zastupovalo 6 soutěžících s tímto umístěním:
Kategorie A: Jiří Sekyra 4. místo
Kategorie B: Anna Sekyrová 1. místo,David Mikunda 2. místo, Denisa Chudějová, Filip Pastorek a Vojtěch Sekyra se umístili pod stupni vítězů.

   Po dobu soutěže bylo o děti a jejich doprovod dobře postaráno. Vytopená chata, teplý čaj, občerstvení, palačinky a výborný guláš posílily všechny účastníky. Po sečtení výsledků následovalo slavnostní vyhlášení soutěže. Předsedkyně komise Ing. Daniela Malíková nejprve předala diplomy, medajle a ceny těm nejúspěšnějším. Následovalo předání pamětních listů a cen ostatním soutěžícím.
Závěrem poděkovala dětem za předvedené výkony, doprovodu za přípravu dětí a za jejich účast v soutěži. Po nafocení společné fotografie jsme poděkovali organizátorům za pěkný zážitek a spokojeni s dosaženými výsledky jsme nasedli
ke zpáteční cestě.

  Stejně jako každý rok od začátku listopadu začíná POŠTOLKA s přikrmováním spárkaté a zaječí zvěře v zimním období. První schůzka je vždy u pana Josefa Skalíka, kde máme krmnou základnu. Zde už čekají pánové Jozef Žabka a Josef Koláček, aby kolektiv vedoucích byl kompletní. Naplnili jsme dva pytle otavy a do připravených kbelíků jsme nabrali oves, otruby a kukuřici. Společně jsme se vydali do
krmelců Pod Závrším abychom zvěři předložili první krmení. Do slaniska jsme také doplnili sůl. Dnes zakládala kategorie "A" děti první až páté třídy a pan Josef Skalík vysvětlil dětem význam přikrmování. Vycházka pokračovala honitbou ke kazatelně, kterou děti obsadily a pan Jozef Žabka vysvětlil dětem, že myslivcům slouží k pozorování zvěře. Na zpáteční cestě jsme měli ještě dva
úkoly. Navštívit políčko pro zvěř a zjistit jakými plodinami bylo oseto a správně pojmenovat dřeviny na okraji lesa. Tohoto úkolu se ujal pan Josef Koláček. Na závěr jsme dětem poděkovali za jejich celoroční snažení a vzornou reprezentaci mysliveckých spolků, Základní školy i obcí Hutisko-Solanec a Vigantice v soutěžích O ZST. Na příští vycházce budou do krmelce zakládat děti kat."B" z šesté až deváté třídy.

            Za vedení kroužku POŠTOLKA Josef Skalík, Jozef Žabka a Josef Koláček.

            Foto Jozef Žabka