ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

POKYNY - SAMOSTUDIUM

16.03.2020 11:58

Vážení rodiče, po dobu uzavření škol budou žákům zadávány úlohy na procvičování a opakování učiva.

  • Zadání budou zveřejňována na webu školy v nově vytvořené sekci SAMOSTUDIUM. Pro žáky prvního stupně (1. až 5. třída) budou úlohy zveřejňovány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
  • Pro český jazyk a matematiku budou týdně zveřejňovány 2 pracovní listy, a to v úterý a čtvrtek. Pro ostatní naukové předměty 1 pracovní list, a to v úterý.
  • Zadání úloh není třeba tisknout, žáci budou dle pokynů a zadání psát do školních sešitů nebo pracovních sešitů.
  • Po obnovení školní výuky vyučující zkontrolují vypracování úloh.
  • To, zda žák vypracoval zadané úlohy a jak, ovlivní výslednou známku z předmětu.
  • Chci zdůraznit, že pracovní listy budou především z učiva, které již bylo probráno. Půjde tedy hlavně o opakování a procvičování. Po obnovení výuky pak vyučující proberou s žáky nové učivo.

Po vás, jako zákonných zástupcích žáků pouze požadujeme, abyste dohlédli na to, aby žáci samostatně pracovali dle pokynů.

Děkuji

Petr Urda, zřš