ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Poděkování

22.09.2017 14:10

Myslivecký kroužek poštolka

při MS Hutisko - Solanec působí na ZŠ a MŠ v Hutisku - Solanci od roku 1972. Na schůzkách i vycházkách s dětmi se zabýváme tématy myslivost, přiroda a její ochrana. V zimním období pak pečujeme o zvěř ve vlastním krmelci. Hlavní náplní v naší činnosti je přírpava na soutěže o ZST, kterých se zúčastňujeme od roku 1978. MS spolu s vedením ZŠ a MŠ a vedením obce každoročně pořádají v areálu ZŠ a MŠ místní kolo soutěže o ZST. Na tuto soutěž k nám přijíždí také myslivecké kroužky, s kterými máme dlouholetou spolupráci. Cílem naší činnosti je zábavnou formou vytvářet u dětí pozitivní vztah k přírodě, umět se v ní chovat, pomáhat jí a tímto způsobem účelně využívat jejich volný čas. Soutěže o ZST probíhají v květnu a červnu a těší se zájmu myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Všichni účastnici soutěže si odvážejí zážitky, diplomy a pěkné ceny. Ti nejúspěšnější také medajle a poháry. Vysokou společenskou úrověň v soutěži s hodnotými cenami pro všechny účastniky by nešlo zajistit bez Vaší každoroční prodpory.

 

Děkujeme myslivecký koužek POŠTOLKA