ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Poděkování

14.07.2015 19:00

Děkujeme paní Renátě Všetičkové za její náročnou a obětavou práci v oblasti logopedie, kterou dlouhá léta pro naší MŠ vyko-návala. Jako logopedická asistentka působila v naší školce již od roku 1982 a ve středu 24. června 2015 svou záslužnou a nároč-nou práci logopedické asistentky v naší školce ukončila. Správné výslovnosti naučila dvě generace dětí, kterým tak usnadnila je-jich vstup do 1. třídy. Rodiče měli možnost navštěvovat s dítětem logopedii přímo v místě bydliště a tato péče byla, díky zřizovateli zdarma. Jelikož každoročně přibývá dětí s vadami výslovnosti, bude i v příštím školním roce logopedie u nás v MŠ zajištěna logopedickou asistentkou Mgr. Lucií Pavlicovou.