ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Pěvecký sbor Kapky - Den seniorů

22.10.2018 12:40

V novém školním roce, náš školní pěvecký sbor Kapky, vystoupil na Salaši u příležitosti Dne seniorů. V neděli 14. října děti zazpívaly své písně, zastepovaly a také zabubnovaly na oblíbenou písničku „Když nemůžeš tak přidej víc.“ Vystoupení bylo odměněno potleskem a sladkou odměnou pro děti a paní učitelku.

Mgr. Petra Venclová