ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Pasování na školáky

14.07.2015 18:59

Kde je začátek, tam je i konec. U nás v MŠ v červnu končí celý letošní školní rok a to znamená, že je za dětmi vidět spousta práce. Naučily se spoustu nového, hodně toho viděly a poznaly, ale hlav-ně jsou všechny děti zase o rok starší a naši předškoláci se ještě více přiblížili školním lavicím. Než však usednou do školních la-vic, pasoval je 19. června sám pan starosta za účasti paní ředitelky ZŠ a paní učitelek z MŠ. Na tuto slavnostní chvíli se přišla podívat i paní učitelka, která bude prvňáčky v příštím roce učit. Blíže se s nimi seznámila již dříve, díky projektu "Škola nanečisto". Roz-loučení probíhalo také za účasti rodičů, kteří byli právem na své děti pyšní.