ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Park Razulák ve Velkých Karlovicích

28.06.2016 08:25

V pátek 17. června se po obědě vypravilo 35 dětí ze školní družiny na poslední výlet v letošním školním roce. Doprovod jim dělaly paní vychovatelky Jitka Malinová a Pavla Kolečková. Tentokrát byl cílem jejich cesty zábavný park Razulák ve Velkých Karlovicích. Hned u vstupu je přivítal kapitán a 3 piráti, kteří si děti rozdělili do menších skupinek. V těch si pak malí námořníci vymysleli jména a nakreslili své vlajky. Potom se už všichni rozešli po areálu a plnili různé zajímavé
úkoly. Naši piráti si zasoutěžili na vlastnoručně poháněných lodičkách, prošli si malé lanové centrum, zajezdili na pneumatikách a šlapacích autíčkách, vyzkoušeli si skluzavky, aquazorbing a zvládli také bojový pirátský pokřik. Samozřejmě, že zbyl čas i na dobrou svačinku a oblíbené nákupy drobných suvenýrů.