ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Osmá třída a temperament.

26.11.2018 12:46

Paní Vaneta Zvoníčková z klubu Most z Valašského Meziříčí jezdí do hutiské školy už „pár“ let. Pomáhá nám formou interaktivních besed seznamovat mladé lidi s různými pro ně důležitými tématy. Například je to téma šikana, prevence užívání návykových látek, vztahy v kolektivu třídy, ale také třeba i temperament.

Temperament byl námětem nedávné listopadové besedy. Proběhla ve čtvrtek 15. 11. 2018 pro žáky osmé třídy. Toto téma o vrozených rysech osobnosti je pro ně aktuální, protože se jím zabývali v hodinách občanské výchovy. Osmáci si spolu s paní Vanetou vyplnili speciální dotazník, který s nimi potom vyhodnotila a oni se dozvěděli, k jakému typu temperamentu zřejmě patří. Jak s těmi informacemi naloží, to už v budoucnu záleží na nich.

Mgr. Dana Chasáková