ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Olympiáda v českém jazyce

20.12.2016 18:44

V listopadu si někteří žáci osmé třídy vyzkoušeli olympiádu z českého jazyka. Olympiáda, to není něco jako "písemka" z učiva, které žáci momentálně probírají nebo které se už naučili. Je to hlavně o tom, jak žáci umí jazyk používat - jaké mají vyjadřovací schopnosti, jakou mají slovní zásobu a jak dokáží různým způsobem vyjádřit, jak porozuměli zadanému textu. Současně je pro ně jistě důležité vzájemně své dovednosti porovnat. Převážně děvčata mohla plnit zadané úkoly 60 minut, ale většina to stihla už za 45 minut. Po přečtení a vyhodnocení všech prací jsem zjistila, že jim některé úkoly dělaly problémy. Bylo patrné, že děvčata, o kterých vím, že jsou dobrými čtenářkami, si s úkoly poradila lépe. K nejlepším řešitelkám olympiády patřily Anička Sekyrová a Míša Vašková.

                                                     /Dana Chasáková/