ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Okrskové kolo ve volejbalu pro 8. a 9.třídy

02.04.2012 19:53

Volejbalisté se sešli na ZŠ Horní Bečva – chlapci v úterý 13. března a dívky ve středu 14. března. Pět chlapeckých družstev hrálo systémem každý s každým a naši kluci obsadili čestné 5. místo. Děvčata byla rozdělena do dvou skupin a ty naše v zápase o 5. a 6. místo porazily ZŠ Dolní Bečva – měly lepší skóre. Umístily se tedy na stejném místě jako chlapci. Ze zápasů si žáci odnesli nové zkušenosti a poznatky, že mají stále co zlepšovat.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.