ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Okrskové kolo recitační soutěže

12.03.2014 11:56

Nezahálela ovšem ani kulturně nadaná reprezentace hutiské školy. Ve čtvrtek 20. února se naši borci poprali (ovšem slovně, ne doslova!) o postup do krajského kola recitační soutěže. Vítězové třídních a potom školního kola se v Rožnově na ZŠ Videčská zúčastnili okrskového kola, kde už se sešla opravdu tvrdá konkurence! Čest hutiských recitá-torů a možná budoucích literátů obhajovali prvňáčci Daniel Šebesta a Maruška Orságová, za kategorii 2. a 3. třída soutě-žily Vendulka Petruželová a Eva Růčková, 4. a 5. třídu re-prezentovaly Zuzana Ostřanská a Karolína Fusková, barvy 6. třídy hájili Tereza Zapletalová a Jan Fiurášek, za 8. třídu dorazili Adéla Bolfová a Leoš Cáb. Konkurence byla ale vskutku dobře vybavená a našim soutěžícím se ji nepodařilo přebít. Nevadí, úspěchem je účast a výhrou další velká zkušenost!