ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Obecná škola ve VMP

12.06.2015 14:26

Ve čtvrtek 4.6.2015 prvňáčci zasedli do školních lavic v areálu Valašské dědiny, kde se najednou ocitli v roce 1890.  Pod vedením pana učitele si ověřili základní počty na počitadle, vyprávěli si pohádku, vyzkoušeli si obtížnost krasopisu, psaní na břidlicovou tabulku a psaní husím brkem na papír. Po odzvonění konce
vyučování se procházkou přesunuli na druhé stanoviště, kde byli rozdělení na dvě skupiny. První skupina si vyzkoušela hry, kterými se děti bavily - kuličky, čára, házení, ... Druhá skupina si vyrobila jednoduchou káču a hru s knoflíkem. Pak se vystřídali. Počasí přálo a dětem se den velmi líbil.