ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

O zlatou srnčí trofej

14.07.2015 18:57

V sobotu 6. června na prostranství před místní základní školou proběhlo slavností zahájení soutěže "O zlatou srnčí trofej", kterou zahájili společně paní ředitelka Mgr. Šárka Gájová a pan starosta Ing. Vladimír Petružela. Této soutěže se zúčastnili i naši přátelé ze Slovenska, kteří se přijeli na soutěž podívat. Samotná soutěž probí-hala ve vstupní hale ZŠ. Mezi účastníky soutěže bylo osm našich předškoláků a jeden maláček. Všichni úspěšně reprezentovali naši MŠ v nulté kategorii a byli za svou účast v konečné fázi vyhlášeni a spravedlivě odměněni.