ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Nicolas Winton – síla lidskosti

24.05.2018 20:33

Ve čtvrtek 17. května 2018 už od rána pršelo. Stáli jsme na autobusové zastávce a čekali. Moc příjemné to nebylo, ale potom jsme nastoupili do autobusu směr Velké Karlovice, tak jsme deštníky mohli složit. A kam jsme vlastně jeli? Dostali jsme nabídku účastnit se besedy s promítáním filmu o siru Nicholasi Wintonovi. Po příjezdu do Karlovic jsme zjistili, že máme ještě hodinu času. Přemýšleli jsme, kam se schovat – na nějaké procházky jsme neměli ani pomyšlení. Nakonec jsme mohli počkat v chodbě místního kina, kde už probíhala beseda pro první skupinu.

Když se kino uvolnilo, našli jsme si místa a okukovali žáky karlovické školy, kteří také pomalu přicházeli. Pak si mikrofon vzal pan Zdeněk Tulis z Prahy, který spolupracoval s režisérem, který film o Nicholasi Wintonovi natočil. Tento Angličan v roce 1939 z vlastní iniciativy zachránil před německými nacisty 669 převážně židovských dětí. Podařilo se mu je odvézt z okupovaného Československa do Velké Británie, kde se jich ujaly nové rodiny. Příběhy zachráněných dětí se ve filmu prolínaly s nejdůležitějšími etapami našich novověkých dějin a se vzpomínkami Wintonovy rodiny, která se o tomto činu dozvěděla náhodně až po padesáti letech.

Některé momenty filmu byly tak silné, že jsme mnozí měli na krajíčku … Když film skončil, vrátil se zpět pan Tulis, který s dětmi chvíli besedoval. Znal N. Wintona řadu let a poznal ho jako člověka veselého, vtipného a vitálního až do vysokého věku. Zemřel ve věku 106 let.

Po skončení besedy jsme pospíchali na zastávku autobusu. Silné zážitky v nás ještě doznívaly, ale současně jsme se těšili, až budeme doma v suchu.

 

Dana Chasáková + žáci 9. třídy