ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Návštěva ze Slovenska

29.10.2013 13:45

Hned na začátku měsíce, ve čtvrtek 3.10., nás v MŠ navštívily paní učitelky z Povážské Bystrice. Paní ředitelka, spolu s p. vedoucí učitelkou z MŠ, naše hosty přivítaly a pozvaly na malé občerstvení, které připravily paní kuchařky. Úvodem p. vedoucí  mateřskou školu krátce představila, hosté si mohli prohlédnout fotodokumentaci a také mohli nahlédnout do kroniky, která je vedena od r. 1960. Potom následovala prohlídka MŠ a krátká ukázka práce s nejmladšími dětmi. Během 2 denního pobytu hosté navštívili i několik MŠ v Rožnově p./ R. Naše školka byla pro ně zajímavá tím, že sídlíme společně se ZŠ v jedné budově, je to školka venkovská, nová a moderní. Moc se všem u nás líbilo a návštěva nešetřila obdivem a chválou. Na závěr jsme si předali drobné dárky a děti se s našimi hosty rozloučily oblíbenou písničkou Beskyde, Beskyde.