ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

LYŽOVÁNÍ NA SOLÁNI

28.01.2013 16:44

Přehoupl se nám nový rok 2013 a my v MŠ jsme ho zahájili sportovně. 14. 1. začal „lyžařský výcvik“ dětí z předškolní třídy. Děti i paní učitelky, společně s hrstkou ochotných rodičů, vyrazili hned v pondělí v 8 hodin autobusem na Soláň-Sedlo. Od autobusu nás krátká procházka nádhernou zimní přírodou zavedla až do lyžařského areálu. Malé organizační problémy neodradily děti od chuti do lyžování. I ti, kteří stáli na lyžích poprvé se s nadšením, typickým pro naše ratolesti, pouštěli se svahu dolů, samozřejmě za dohledu instruktora. Úterý, středa a čtvrtek, organizačně již zcela v pořádku, byly průpravou a tréninkem pro páteční závody. A tak se v pátek všechny děti, v mrazivém a docela drsném počasí, zúčastnily závodů na čas. Některým se dařilo, některým bohužel méně, i když jsou zdatní lyžaři, ale radost dětí bývá většinou jednou z nejhezčích odměn. Všechny děti dostaly „sladkou medaili“, diplom a za bouřlivého potlesku a pokřiku se rozloučily s instruktory. Poděkovaly jim a předaly vlastnoručně vyrobený dáreček. My bychom rádi poděkovali ochotným rodičům, p. Václavíkovi, p. Zapletalové a p. Dorotíkové za organizační výpomoc.