ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích

26.03.2018 07:22

Ve dnech 15.-19. ledna děti ze 2. třídy absolvovaly lyžařský kurz na svahu u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. První den si instrukto-ři děti rozdělili do čtyř družstev: Tučňáky, Žirafy, Lyžaře a Tygříky. Začátečníci se učili základům- jak se na lyžích pohybovat, chůzi do svahu, jak zastavit rozjeté lyže apod. Dětem se moc líbila jízda na jezdícím pásu, postupně sjížděly mírný svah pod překážkami i mezi kužely. Každým dnem se jejich dovednosti zlepšovaly a některé děti byly přeřazeny do pokročilejšího družstva. Ti nejlepší lyžaři si už třetí den zkusili jízdu na vleku. Po prvním pokusu se počáteční oba-vy rozplývaly a děti si jízdu na vleku i ze svahu velmi užívaly. Vel-kou zásluhu na jejich pokrocích i spokojenosti měli instruktoři lyžař-ské školičky se svým trpělivým a profesionálním přístupem. O pře-stávce měly děti zajištěno občerstvení a teplý čaj na zahřátí. Na po-slední den se velmi těšily, konaly se totiž závody, na které se přijeli podívat i rodiče. Členové všech družstev jeden po druhém svým ro-dinám předvedli, co všechno se za týden naučili. Ke slavnostní atmo-sféře přispělo i místní strašidlo ''Razulák'', který se ke všeobecnému veselí mezi dětmi i rodiči pohyboval na lyžích. Na závěr děti obdrže-ly medaile, diplomy a sladkou odměnu. Ve školce je ještě čekala čo-koládová medaile. Příští rok jedeme zase!