ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Logopedické dopoledne

03.12.2018 09:51

Koncem listopadu jsme pro děti v obou třídách připravili logopedické dopoledne. Navštívila nás naše paní logopedka, paní Mgr. Petra Volná. Po úvodní logopedické pohádce si s dětmi procvičila gymnastiku mluvidel, zařadila artikulační a dechová cvičení. Potom následovala práce ve skupinkách, kde děti plnily jednotlivé úkoly - bublání brčkem ve sklenici vody, foukací fotbal a foukací loterie, přemísťování obrázků pomocí brčka, foukací mašinky, foukání do peříčka, logopedické a sluchové pexeso, elektronická včelka, bzučák, DH "Povím ti, mami", foukání do větrníku, "Velká logopedická hra" apod. Nechyběla ani pohybová, relaxační, rytmicko-melodická a výtvarná chvilka. Součástí tohoto logopedického dopoledne byla i možnost screeningového šetření sluchu a sluchového vnímání. Celé dopoledne se vydařilo, děti se s chutí zapojily do zajímavých úkolů a odnesly si z MŠ plno dojmů a zážitků.