ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Listopad v MŠ

01.12.2015 18:22
Bubnování
V pondělí 9.11. v naší ZŠ a MŠ proběhla akce s názvem „korporátní bubnování“. Program se odehrál se v tělocvičně. A co to vlastně korporátní bubnování je? Jedná se o společné bubnování, které má prokazatel-ně blahodárný vliv na psychiku účastníků. Takové bubnování odbourává stres, posiluje sociální vazby, zvyšuje koncentraci, zejména u hyperaktivních dětí, ale rovněž se při něm příjemně odreagujete a emoci-onálně vybijete. Také přispívá k prevenci proti šikaně a agresi. Rozvíjí kreativitu a nový přístup k učení. Organizátoři sebou přivezli spoustu bubínků, bubnů a jiných perkusních nástrojů, které zapůjčili dětem. Pod jejich vedením se děti pokoušely o jednoduché rytmizace, zesilování a zeslabování zvuku, kde se projevilo jejich sluchové vnímání. Děti se snažily o vytvoření společného tamtamu, který se jim nakonec podařil a to i takovým, které držely buben v ruce poprvé.
 
Návštěva 1.třídy
Naši předškoláci se v úterý 3.11. přišli podívat za prvňáčky do školy, aby se dozvěděli, co se jejich starší kamarádi během 3 měsíců ve škole naučili. Společně pak absolvovali jednu vyučovací hodinu, kdy jim školáci předvedli, co se od začátku školního roku naučili. Děti z MŠ se podívaly, na co se mají těšit příští rok. Zapojily se do společného počítání, také si vyzkoušely sezení ve školních lavicích a prohlédly si školní pomůcky. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Na závěr všechny děti dostaly sladkou odměnu. Přejeme všem našim předškolákům, aby se jim příští školní rok ve škole dařilo.
 
Zamykání lesa
V polovině listopadu jsme s našimi dětmi vyšli na tematickou procházku, při které jsme si povídali, jak se ukládá příroda ke spánku. Naše kroky řídil skřítek Podzimníček, kterého si děti ve školce vyrobily z papíru a nejrůznějších přírodnin. Také dětem pověděl, které stromy se ukládají ke spánku, která zvířátka se zazimovávají, kteří ptáčci odlétají a poprosil děti, aby postavily domečky pro broučky, aby se jim v zimě dobře spalo. Jednu postýlku postavily i pro skřítka Podzimníčka a při písničce Mravenčí ukolébavka ho pěkně uspali. Celý les jsme na zimu symbolicky zamkli při říkance „Zamykám, zamykám les“ a využili větrného počasí k pouštění draka.