ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Listopad v MŠ

05.12.2013 19:18

Plavání

Ve čtvrtek,7. 11., se děti naposledy rozjely na Krytý bazén v Rožnově p./Radh., aby se rozloučily s letošním plaveckým výcvikem. Plavci byli věru šikovní. Všechny děti dostaly velkou pochvalu od paní instruktorky, zaplavaly si i ve velkém bazéně a odměněny byly „mokrým vysvědčením“, kde jsou ohodnoceny jejich plavecké dovednosti. Plavecký výcvik našich předškoláčků tak byl úspěšně ukončen.

Pohádka

12. listopad se v MŠ nesl v pohádkovém duchu. Do naší školičky zavítalo divadlo jednoho herce – Taraba. Známá pohádka „O princi Bajajovi“ byla ztvárněna zcela netradičně. Originální nápady, kulisy, živá hudba a hlavně vtažení dětí do děje pohádky byly nápadité a setkaly se s velkým úspěchem u dětí. Všichni se těšíme na další pohádkové setkání. 

Koncert

Ve středu, 13. 11., jsme spolu se školáky jeli do Základní umělecké školy v Rožnově p./ Radh. Byli jsme pozváni na výchovný koncert „ Abeceda“. Jednotlivá písmena abecedy nám představila své kamarády – verše, písně, tance a hudební nástroje. Velmi zajímavé pojetí koncertu děti nadchlo a jejich přirozené a bouřlivé reakce svědčily o tom, že se jim na návštěvě v ZUŠ moc líbí.

Těšíme se na Mikuláše

Poslední listopadový týden jsme s dětmi strávili v „ Mikulášském těšení“. Povídání, zážitky a představy dětí, kresbičky i hry na Mikuláše, čerty a anděly…to všechno děti moc baví a radují se z toho. Těšíme se společně s nimi, vždyť se nám pomalu blíží jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. A věřme, že: „Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.“

 

                                                                                                                      G. Prášilová