ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Květen v MŠ

30.05.2013 20:14

Pátek, 3.5., jsme v MŠ prožili ve sportovním duchu. Družstvo dětí, těch nejzdatnějších sportovců, se utkalo na Memoriálu Cyrila Macha s družebním družstvem dětí z MŠ v Makově. Všechny děti se s obrovským sportovním nasazením vrhly do mnoha disciplín. Byl to běh na 25 m., skok do dálky a hod granátem. Ostatní děti bouřlivě povzbuzovaly a vyrovnaný boj skončil pro všechny vítězstvím. Všichni dostali medaili a sladkou odměnu od vedení školy a p. starosty. Děti z Makova si pak pohrály v naší MŠ, poobědvaly a s úsměvem a přáním dalšího brzkého setkání se s námi rozloučily.

 

Od úterý, 7.5., začala pro předškolní děti v naší ZŠ „Škola na zkoušku“. Děti se v pěti setkáních seznámí s prostředím školy a třídy a spolu s p. uč. J. Kramolišovou si tak trošku zkusí to budoucí učení. Do první třídy jim všem budeme držet palce.

 

Ve čtvrtek, 9.5., jsme na Salaši zkoušeli program pro maminky, abychom hned následující den, 10.5., potěšili babičky a dědečky z Klubu důchodců v Hutisku-Solanci, zazpívali a zatancovali jim a oslavili tak s malým předstihem blížící se Den matek. Hlavní oslava pro širokou veřejnost se konala v neděli 12.5., kdy skutečně tento svátek v kalendáři najdeme. Toto nedělní setkání v tělocvičně ZŠ se již neslo v duchu oslav 40. výročí založení naší školy. Hudba, tanec, písně a básně, občerstvení a dobrá nálada provázely toto odpolední setkání. Děti zde zúročily dvouměsíční práci, kdy téměř denně, spolu s učitelkami, trénovaly a nacvičovaly překvapení pro maminky. Jak maláčci, tak předškoláčci tu ukázali, jak jsou šikovní a že mají své maminky nade všecko rádi.

 

Využili jsme tělocvičnu s podiem a ozvučením, abychom hned v úterý 14.5., už jen v kruhu nejbližším, předvedli s dětičkami z MŠ besídku pro maminky. Bylo to příjemné, citové setkání a pevně věříme, že se maminkám i ostatním hostům líbilo. Děti obdarovaly své maminky malým dárečkem a přáníčkem k jejich svátku. Těšíme se opět za rok.

 

V neděli, 26.5. ve 14 hod. jsme přivítali na OÚ v Hutisku-Solanci naše nejmenší občánky. Hrstka dětí potěšila přítomné malým vystoupením a snad jejich roztomilé písničky a básničky zahřály u srdíčka.

 

Poslední květnový týden se ponese v duchu oslav Dne dětí, který je v sobotu 1. 6. 2013. Hned v pondělí k nám zavítá „kašpárek Pepino“ s pohádkou „ Kašpárek a ztracený cirkus“. Každá třída si připravuje oslavu po svém. Klasické hledání pokladu však zvítězilo a připravují si jej obě třídy. Doufejme, že nám počasí bude přát!

 

V posledním květnovém týdnu bude také ukončena „keramika“ a společně s panem učitelem se opět sejdeme až po prázdninách. Průběžně se také připravujeme na soutěž O zlatou srnčí trofej, které se v sobotu 1. 6. zúčastní vybrané družstvo dětí z MŠ. Zváni jsou všichni příznivci myslivosti a milovníci přírody. Uvidíte spoustu zajímavého včetně výstavy dravců. Budeme rádi, když přijdete naše malé soutěžící podpořit. Děkujeme.

 

                                                                                                               G.Prášilová

 

Poděkování

Paní Š.Tvarůžková věnovala dětem do MŠ krásné encyklopedie o zvířátkách, které jsou pro děti velkým přínosem při seznamování s přírodou. Děti z tohoto dárku měly velkou radost a denně si vyprávíme nad obrázky. Moc děkujeme.