ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Kouzlo Vánoc v MŠ

27.01.2017 13:14

V adventním čase jsme se ve školce těšili na vánoce a první sněhové vločky. Sníh nám opravdu napadl.  Hned jsme vyrazili na naši zahradu, kde si děti stavěly sněhuláky, různé bunkry, vzduchem létaly sněhové koule, jezdilo se na bobech, no prostě zima jak má být. 
 Ve školce to vonělo vánočním cukrovím, které děti napekly s pomocí p. učitelek. Všude hrály vánoční koledy, děti vyráběly vánoční  přáníčka, různé vánoční dekorace, které zdobily třídy. Ve třídách  zářily vánoční stromečky, no prostě adventní atmosféra.
 Jednoho dne navštívil školku  Mikuláš se svoji družinou - čertem a andělem. Nejprve děti pochválil, jak jsou šikovné, co všechno se ve školce naučily, ale pak přišlo i pokárání za nějaké ty lumpárny a  zlobení. Děti svatosvatě slíbily, že budou hodné a poslušné. Mikuláš dětem nadělil čokoládové adventní kalendáře a děti mu na oplátku zazpívaly písničky. Mikuláš se svojí družinou odcházel spokojeně ze  školky.
 Pro děti bylo připravené divadelní představení „Slyšte, slyšte“ aneb „co se stalo v Betlémě“. Kdy byl dětem převyprávěn celý příběh od zvěstování, přes cestu do Betléma po klanění se jezulátku. Děti si zahrály roli Marie, Josefa, tří králů, pastýře a zazpívaly si známé koledy. Malí herci sklidili bouřlivý potlesk.
 Nejvíc se děti těšily na vánoční besídku. Každá třída se od rána chystala. Vyráběli vánoční svícny, zdobili třídy, ukládali cukroví a ovoce na talíře, které rovnali na slavnostně připravené stoly.  Konečně zazvonil zvoneček a děti vešly do třídy, kde zářil  stromeček a pod ním byla spousta dárků. Bylo dojemné pozorovat jejich rozsvícené a užaslé oči. Nejprve jsme si s dětmi ukázali pár vánočních zvyků (krájení jablíčka, pouštění lodiček, házení papučí, atd.). A potom nastalo  rozbalování dárků. Bylo jich opravdu hodně a každé z dětí se těšilo, až si pohraje s novou hračkou. Také se mlsalo výborné cukroví a zdravé ovoce. 
 Odpoledne byla vánoční besídka pro rodiče. Děti si připravily  pásmo písniček a básniček, pohybových her se zimní a vánoční tématikou. Podle potlesku přítomných se besídka velmi líbila, co nás učitelky potěšilo.  Velkým zážitkem pro děti byl „vánoční koncert“ v kostele. Při příchodu děti obdivovaly vánoční výzdobu, a když zazněly první tony vánočních koled, děti zpozorněly a po celou dobu byly zaujaty zpěvem dětí. Byla to pěkná tečka za adventním obdobím prožitým v naší školce.                                                      Renáta Mikulenková