ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Kolumbie

09.10.2019 00:00

Dne 9. 10. se žáci sedmé třídy zúčastnili projektu s názvem Planeta Země
3000 v kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm. Planeta Země 3000 ročně pomáhá
více než deseti tisícům pedagogů napříč celou Českou republikou demonstrovat
učebně náročná témata poutavou a srozumitelnou formou a téměř sto padesát
tisíc žáků a studentů motivovat ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. Je to 
populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným
přesahem určený pro žáky 1. – 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a 
středních škol v celé České republice. Projekt probíhá ojedinělou formou
nejmodernějších multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických
videosekvencí, pestrých animací, map a didaktických nákresů za doprovodu
autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu učitelky a 
reportéra.
Letošním tématem byla Kolumbie. Žáci zhlédli video a foto z cesty po této
zajímavé zemi, které pořídil fotograf a cestovatel Adam Lelek. Na cestu se
tentokrát vydal na motorce, která mu pomohla dostat se na místa, kam vás
cestovka nevezme a dokument měl tudíž velmi autentickou vypovídací hodnotu.
Žáci viděli, jak se žije v lidnatých městech, co zde obnáší chov dobytka na
horách, jak se pěstuje káva, podívali se za domorodým kmenem Nukak Makú do
džungle a zjistili také, jak to vypadá v místním oceánu plném žraloků
kladivounů. To vše bylo doplněno živými vstupy dvou moderátorů, kteří dávali
doplňující komentáře jednak k dokumentu a jednak k souvisejícímu zeměpisnému
učivu. Žáky projekt zaujal a byl vítaným zpestření jejich výuky.

Mgr. D. Tovaryš