ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Jak se nám žije v nové MŠ

27.08.2012 10:05

 

Během září se často v obci setkáváme s otázkou: „Jak se máte v nové školce?“ Většinou odpovídáme stručně: „Dobře!“ Proto jsem se rozhodla veřejnost krátce informovat.

            Máme za sebou první měsíc v „nové“ školce, a když jsme 5.9. zahajovali provoz, měly jsme ze spousty věcí značné obavy. Jak se během provozu ukazuje, byly zbytečné. Vše se dá řešit. V prvních dnech provedla jak MŠ, tak i ZŠ několik změn ve školních řádech a organizaci dne. Ukázalo se, že hluk v obou třídách MŠ za vysokého počtu dětí je tak velký, že např. zvonění na vyučování, hluk z tělocvičny a haly v dopoledních hodinách vůbec neslyšíme. Při odpoledním klidu se více hluk ve školce rozléhá, proto bylo třeba v tuto dobu např. posílit dozory v hale a ztlumit televizi.

            V tomto měsíci jsme také hledali vhodné dny a učebny na provoz kroužků v MŠ. Vedení školy nám vyšlo vstříc a nabídlo využívat na tyto nadstandardní aktivity (kroužek angličtiny, flétničky a logopedii) učebnu výtvarné výchovy, která se nachází nejblíže MŠ.

            Ztížené podmínky má zatím hlavně paní kuchařka, která vaří pro děti MŠ ve cvičné kuchyňce a jídlo převáží do výdejny MŠ. Také paní uklízečka nemá vhodné prostory na praní a sušení prádla, proto pere zatím v budově „staré“ školky a s praním ložního povlečení jí pomáhají rodiče, kterým tímto děkuji. Věříme, že po rekonstrukci kuchyně, dokončení výtahu a prádelny se sušárnou se pro obě podmínky zlepší.

            Dětem, zaměstnancům i rodičům se nová školka líbí, celá je vybavena novým nábytkem, vše je čisté a nové. Děti mají spoustu nových hraček a pomůcek a navíc krásné, moderní herní prvky na školních zahradách, které splňují všechny přísné bezpečnostní normy.

I když, jako každý rok, ukáplo hlavně u nových dětí několik slziček, děti se cítí v „nové“ školce spokojené a šťastné a hlavně do školky chodí rády.

 

                                                                                                          D.Klimková