ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Jak se bude platit školné ve školním roce 2012/2013

17.05.2012 20:09

 

Školné se vybírá v MŠ třikrát ročně:

 

říjen         - za měsíce září, říjen, listopad, prosinec

 

únor          - za měsíce leden, únor, březen

 

květen       - za měsíce duben, květen, červen

 

Přesný termín vybírání školného bude vždy vyvěšen na nástěnce MŠ.

 

 

předškoláci                                - školné neplatí

 

odklady školní docházky            - budou platit školné 300,- Kč měs.

                                                         od 1.1.2013

 

děti s celodenní docházkou        - 300 Kč měsíčně

 

 

 

Bude-li v době letních a vánočních prázdnin přerušen provoz MŠ, rodiče budou platit poměrnou část školného.

Pokud je dítě celý měsíc nemocné nebo z jiných důvodů do MŠ nepřišlo ani jeden den v měsíci, musí zaplatit školné v plné výši.

Pokud je dítě přijato do MŠ k 1.9. s nástupem až v průběhu školního roku, bude platit školné již od 1.9.

Snížit úplatu může paní ředitelka ve výjimečných případech na základě písemné žádosti (např. soc. důvody, soc. znevýhodnění),

jinak se školné platí v plné výši.

Školné se bude v MŠ vybírat během celého dne v hotovosti na příslušný kvartál (tak jako dosud), pokud by chtěli rodiče platit školné měsíčně, po domluvě s vedoucí MŠ to bude možné.