ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

JAK POSLAT HLAS ŠKOLCE DO VÝTVARNÉ SOUTĚZE

27.10.2014 16:01

Zadejte stránky www.rytirznosu.cz

 

- jeďte kolečkem na myši níže, kliknout na vybrat, rozkliknout a zadat Hutisko-Solanec

- posunou níže, kde se objeví  fotky, kliknout na foto rytíře, v levém rohu se objeví palec,

  kliknout na palec

- zaregistrovat jako rodiče – napsat e-mailovou adresu, vymyšlené heslo, potvrzení hesla a     

  souhlas s podmínkami soutěže, potvrdit

- otevřít svou e-mailovou adresu, kde se objeví zpráva o registraci do soutěže, kliknout na

  odkaz

- vrátit se zpět na stránky „Rytíře z nosu“, v pravém horním rohu jsou dva kruhy, kliknout

  na spodní -  přihlásit pro rodiče, zadat e-mailovou adresu, stejné heslo jako při registraci,

  přihlásit

- vybrat Hutisko, najet na foto rytíře, rozkliknout a kliknout na palec, objeví se okno se

  zprávou, že byl Hutisku připsán bod, potom se ve stejném kruhu odhlásíte

 

Z každé e-mailové adresy jde poslat jenom jeden hlas. Za každý získaný hlas moc děkujeme.