ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Jak pomoci naší planetě?

14.05.2014 06:36

Na tuto otázku se žáci 4. třídy snažili najít odpověď při projektovém dni s tématem „ Den Země“. Po dlouhých debatách se nakonec domluvili, že se pokusí alespoň část naší planety uklidit, a tak se v pátek 9.5.2014, vyzbrojeni igelitovými pytli, pracovními rukavicemi a elánem, vypravili na hutiské výletiště a začali do pytlů snášet vše, co do přírody nepatří. Bylo toho hodně. Po hodině šmejdění a sbírání, naplnili žáci tři pytle odpadků, které našli jen v blízkosti výletiště.

Po dobře odvedené práci a s vědomím, že jsme byli užiteční se žáci opět vrátili zpět do školy. Všichni si uvědomili, jak je důležité odpadky v lese neodhazovat. Ve škole jsme pak společně dohledávali, jak dlouho se daný odpadek v přírodě rozkládá.