ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Indiánská výprava

14.07.2015 18:58
Letní počasí je vhodné na různé výpravy, výlety, stezky apod. Maláčci si naplánovali stezku indiánskou. V pátek 12. června se vydali pěšky na Novou a zpět do MŠ se vrátili autobusem. Bě-hem stezky si děti vyzkoušely indiánský pokřik, plížení v příro-dě, překonávaly přírodní překážky a řešily vědomostní úkoly. Výlet to byl pěkný a dlouhý. Zpáteční cestu by již mnohé děti neušly, proto jsme se vrátili do školky autobusem. Jako správní indiáni bychom měli přijet na koni, ale největším zážitkem pro děti byla jízda autobusem.