ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

I Valaši uměli fyziku

18.05.2015 17:29

Zjistili žáci 7. třídy 14. 5. na vzdělávacím pořadu ve Valašském muzeu, kde se seznámili s jednoduchými stroji, které používali lidé i v minulosti. V jednotlivých chalupách si mohli vyzkoušet i jednoduché činnosti - kutí železa, lisování oleje apod. Součástí programu byla i teorie, kde si žáci zopakovali funkci a použití jednoduchých strojů - páka, nakloněná rovina, kladka, šroub, ad.