ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

I malí chtějí pomáhat

03.12.2012 17:55

V letošním školním roce jsme se v rámci environmentální výchovy zapojili do soutěže „Nakrmte Plastožrouta“ a začali jsme sbírat víčka od PET lahví. Během jednoho měsíce jsme nasbírali plný koš a při vážení jsme zjistili, že do 1 kg musíme nasbírat 420 ks víček. Slyšeli jsme v médiích, že sbíráním těchto víček můžeme pomoci nemocným dětem, kterým výtěžek ze sběru víček pomůže při zakoupení potřebné zdravotní pomůcky.

Proto jsme se rozhodli, že víčka budeme sbírat pro dvouletou Klárku ze Zlína. Složili jsme společně básničku: Pijte denně minerálku,

                                          víčka sbírejte pro Klárku…….

(celou básničku najdete na webových stránkách MŠ nebo na nástěnce v šatně).

Požádali jsme i žáky ZŠ a členy Klubu důchodců, aby se společně s námi do sběru víček zapojili. Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli vyzvat i ostatní občany naší obce, aby víčka z PET lahví sbírali a po dětech je zaslali do ZŠ nebo MŠ.

Děti pomáhaly i v minulých letech, kdy se např. společně s členkami Klubu důchodců zapojily do projektu „Mámy pro mámy“, aby pomohly nedonošeným miminkům.

Na několika vernisážích se předvedli jako skvělí malíři, a tak jsme se zapojili do projektu „Děti pro děti“, kdy pěkné obrázky od našich malých malířů byly nabídnuty prostřednictvím firmy k odprodeji zájemcům, kteří si pak jimi vyzdobili své nebo jiné prostory a rádi tímto finančně přispěli na konta nadací pro děti nebo dětské domovy.

Také je třeba pochválit Adrianu Třetinou, která se zúčastnila letos výtvarné soutěže „Můj kamarád, který mě má rád“ a vyhrála ve své kategorii za namalovaný obrázek kočičky první místo. Poděkování patří i paní učitelce G.Prášilové, která s dětmi obrázky malovala.

Také zakoupením různých magnetek, klipů, přívěsků, bločků, omalovánek  apod. přispívali rodiče na pomoc dětským oddělením nemocnic, na pořádání akcí pro děti z dětských domovů a na další projekty sdružení.

Do konce listopadu si mohli rodiče zakoupit v MŠ pro děti výchovné CD s omalovánkou. Výtěžkem mohli pomoci charitativní organizaci Debra ČR, která jako jediná v ČR poskytuje podporu a pomoc lidem žijících s vzácnou vadou kůže EB – označovanou jako „nemoc motýlích křídel“.

Snažíme se již v předškolním věku u dětí vytvářet základní morální hodnoty. Vedeme je k ohleduplnosti a pomoci druhým. Jsme rádi, že se nám tyto akce daří a máme z toho dobrý pocit.

                                                                                              D.Klimková