ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Hrad Bouzov, Mladečské jeskyně a Olomouc

14.07.2015 18:54

Nastal čas výletů, exkurzí a poznávání nejrůznější koutů ČR. Žáci 4., 5. a 6. třídy se vydali se svými učiteli Mgr. Sylvou Kaňákovou, Mgr. Helenou Trefilovou a Mgr. Danielem Tovaryšem poznávat krásy naší vlasti. V úterý 16. 6. brzy ráno vyrazili do olomouckého kraje. Tam navštívili hrad Bouzov a zajeli do Mladče, aby vstoupili do podzemních chodeb krásných jeskyní. V odpoledních hodinách se přesunuli do historické části města Olomou-ce a nastal vytoužený rozchod. Nejdřív mnozí jen postá-vali na náměstí, kde měl být za téměř 2 hodiny sraz, ale později se osmělili a vyrazili do ulic. Všichni vzali úto-kem obchody, stánky i restaurace. Po nákupní horečce se dokonce i stihli vrátit a nemuseli využívat služeb mobil-ních operátorů či Policie ČR. S velkou únavou se vydali na cestu domů. Velká únava byla však jen zdánlivá a z většiny děti spadla už při výjezdu z Olomouce. Učitelé i pan řidič se pak stali posluchači hudební reprodukce a rytmizace našich žáků. Ke škole dorazili fyzicky i fi-nančně vyčerpáni, ale spokojeni, že zažili krásný den.