ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Hodina Komenského – divadelní představení

23.04.2015 07:15

Dne 13. dubna se žáci 3., 4. a 5. třídy seznámili nenásilnou formou se životem a dílem J. A. Komenského prostřednictvím představení v Divadle loutek v Ostravě. Žáci se ocitli ve škole, kde pan učitel bojoval s nezájmem žáků o studium. Postupně seznamoval děti se zásadami a principy ve výuce, které zaváděl J. A. Komenský – škola hrou, svět v obrazech, názorné pomůcky.

Z lajdáků se pak stali žáci, kteří se učit chtějí a mají zájem o učivo. Mezi poškoláky byl i žák příliš horlivý, který si dokázal také najít cestu ke svým spolužákům.