ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Duben v naší školičce

17.05.2018 06:59

Zápis do 1. třídy
          Úterý 3. dubna bylo pro většinu dětí z naší 2. třídy plné očekávání. Konal se totiž zápis do 1. třídy, který probíhal ve dvou třídách podle časového rozvrhu. Některé děti se velmi těšily, některé přicházely s obavami a u někoho se  projevila tréma. Děti se nemusely bát, protože všechny úkoly, které plnily, procvičujeme ve školce po celý rok. Paní učitelky k dětem přistupovaly s pochopením a tak tréma brzy zmizela a dané úkoly děti zvládly.
 

Den Země
          22. dubna slavíme Den Země. V těchto dnech  probíhaly v naší mateřské škole různé akce, abychom si uvědomili, jak je pro nás naše planeta důležitá a abychom se ji učili chránit už od útlého věku.  Nežijeme zde jen my lidé, ale spousta zvířátek, živočichů a rostlin, ke  kterým bychom se měli umět ohleduplně chovat. Paní učitelky si pro děti připravily různé aktivity – obě třídy se hravou formou v místním lesíku seznamovaly s  ochranou přírody a určovaly, co do lesa nepatří. Děti se učily správně třídit odpad podle materiálu do barevných kontejnerů, ve třídách pozorovaly klíčení semen a jejich růst v kořenovém domě, učily se pečovat o rostliny a  zvířátka.
 

Divadlo „ Dášenka“         
            Ve středu 18. dubna nám členka divadla Bonbón zahrála klasickou pohádku Karla Čapka Dášeňka.  Netradičně a mile pojaté představení děti velmi zaujalo a jeho prostřednictvím se seznamovaly s životem a  chováním pejsků a štěňátek, i s jejich vztahem k lidem.
 

Beseda o myslivosti
  V pondělí 23. dubna nás navštívili členové neziskové organizace „Myslivost“ z Nového Města nad Metují. V hale školy probíhala beseda, na které se děti dozvěděly soustu zajímavých vědomostí o lesní zvěři a přírodě. Tato beseda byla doplněna obrázky, knihami, zvířátky, větvičkami stromů a keřů, odlitky stop a trofejemi, které si mohli prohlédnout i osahat. Pro děti to bylo známé téma, protože se každý rok setkáváme s místními myslivci a také se účastníme místního kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“, která se už rychle blíží. Zajímavé a poutavé vyprávění děti zaujalo, bezprostředně odpovídaly na různé dotazy, zapojovaly se do zábavných úkolů a svoje znalosti o přírodě si ještě více rozšířily. Na druhou část besedy jsme se přesunuli před školu, uvítalo nás troubení na lesní roh, které se rozléhalo po celém Hutisku. Největší zábavu jsme si ale užili s několika vycvičenými loveckými psy, které jsme si mohli pohladit i povodit na vodítku. Děti si odnesly z tohoto velmi zdařilého dopoledne spoustu nových znalostí i zážitků. 
 

Návštěva asistenčního psa
          Hned další den, ve čtvrtek 19. dubna, nás navštívil opravdový pes- náš starý kamarád, cvičený labradorský retrívr Benži, který byl u nás již potřetí. Děti ho přivítaly jako starého známého a s velkým nadšením sledovaly praktické ukázky speciálního asistenčního cvičení. Jeho majitelka a zároveň instruktorka, paní Pavlína Dujková, měla pro děti připraven ke Dni Země rozsáhlý program plný her, který vedl děti k ochraně přírody. Pejsek Benži  se těchto her samozřejmě aktivně zúčastnil společně s dětmi a při plnění úkolů jim pomáhal. Děti se nenudily ani minutu a s chutí se do všech činností zapojily. Ani jsme se nenadáli a dvě hodiny byly pryč. Za rychlý a zdárný úklid planety Země byly odměněny vystřihovánkami a také fotografií Benžiho. I když jsme se s naším milým kamarádem rozloučili, tak se v příštím školním roce budeme těšit na další setkání.
 

Memoriál Cyrila Macha
        Ve čtvrtek 26. dubna se na školním hřišti konal  tradiční Memoriál Cyrila Macha. Zúčastnily se ho nejen děti z naší školy, ale i hosté – žáci z okolních škol.  Vybrané družstvo dětí z naší předškolní třídy si závody vyzkoušelo také. Soutěžilo se v běhu na krátkou trať, skoku do dálky a v hodu do dálky. Děti závodily s  velkým zápalem a bylo vidět, že opravdu rády sportují. Za své výsledky byly odměněny diplomem a medailí.