ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Duben v MŠ

12.05.2017 16:35

Měsíc duben byl v naší školce ve znamení Velikonoc. Děti malovaly vajíčka, vyráběly velikonoční přáníčka a různé velikonoční dekorace, kterými byla vyzdobena celá školka. Předškoláci pekli velikonočního beránka - šlehali, míchali, paní kuchařka ho upekla, děti dozdobily a ve třídě jim dělal několik dnů parádu. Nakonec si na něm všichni pochutnali, byl výborný. Také jsme si povídali o velikonočních tradicích a naučili se několik nových říkadel a písniček.

Pro předškoláky byl v dubnu připraven "zápis do ZŠ". Většina dětí se těšila, ale někteří měli trošičku obavy, zda všechno zvládnou. Děti plnily různé úkoly, kreslily, zpívaly, počítaly, skládaly obrázky atd. Po zásluze byly pochváleny a odměněny. Zápis dopadl dobře a většina dětí se do školy těší.

"Škola nanečisto" začala pro předškoláky hned po zápisu do ZŠ. Paní učitelka, která je bude od září učit se s dětmi bude setkávat jednou týdně v ZŠ. Navzájem se blíže poznají a děti budou předem vědět, co všechno je ve škole čeká. Při těchto setkáních se seznámí s prostředím školy, třídy, jídelny, šaten a ve třídě budou plnit různé úkoly, s paní učitelkou si i zazpívají a zahrají různé hry. Dvě setkání již proběhla a na zbývající tři se děti velmi těší.

Den Země jsme si ve školce připomněli na vycházkách do přírody. Děti mohly v lese pozorovat, jak se po těžbě lesa musí na stejné místo vysadit nový les. Kolik to dá práce a jak dlouho trvá, než z malého stromečku vyroste velký strom. Vyprávěli jsme si, že odpadky do lesa nepatří, jak správně třídit odpad. Děti vytvářely z odpadového materiálu výtvarné práce a kreslily obrázky k této tématice. Všichni si uvědomujeme, že musíme přírodu chránit a starat se o ni.

Děti jsou velmi zvídavé, zajímají se nejen o přírodu, ale i o vesmír a různé přírodní jevy. Protože do hvězdárny to máme daleko, tak naši školu navštívilo "Planetárium Morava." V tělocvičně byla postavena velká promítací kopule, do které se vešly najednou obě třídy MŠ. Děti byly seznámeny formou pohádky s názvem "Polaris" s některými hvězdami, planetami a souhvězdími. Příběh vypráví o setkání polární-ho medvěda a tučňáka, kteří přestaví starou ponorku na vesmírný koráb a na své cestě do vesmíru zažijí stav beztíže a různá dobrodružství - zjišťují, jak se Země pohybuje a prozkoumají prstence Saturnu. Představení bylo velmi zajímavé, poučné a děti odcházely s nadšením a novými vědomostmi.