ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Dopravní hřiště

03.10.2016 05:57

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí.
Program se skládal ze dvou částí, a to teoretické, kdy byli žáci seznámeni
s pravidly silničního provozu a s dopravními značkami. Část
praktická byla věnována jízdě na kole na dopravním hřišti. Akce se
zdařila, žákům se líbila a už teď se těší na další setkání.
Poděkování patří babičce Markétky Pavlicové, která jela se čtvrťáky a
společně s třídní učitelkou Mgr. Žanetou Čaníkovou dohlížela na bezpečí
dětí.