ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Dopravní hřiště

22.05.2015 18:11

V úterý 19. 5. jeli žáci 4. třídy plnit nelehký úkol. Všichni měli vysněný cíl - získat průkaz cyklisty.
Autobusem a vlakem dorazili naši čtvrťáci na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Žáci si vyzkoušeli teorii i praxi cyklořidiče. Napsali testy a vrhli se do plnění praktických úkolů na kolech, tříkolkách i čtyřkolkách. Odvážně
mohli projíždět dopravní hřiště a snažili se dodržovat pravidla silničního provozu, protože tam nebyla žádná auta, která by je ohrožovla.