ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí

12.05.2017 16:17

Žáci 4. třídy navštívili v pondělí 24. 4. 2017 dopravní hřiště, kde si prošli teoretickou částí, týkající se dopravních značek, pravidel silničního provozu, bezpečnosti na silnicích. Své získané vědomosti děti prokázaly v písemném testu a v praktické části (jízda na kole po dopravním hřišti s dodržováním pravidel silničního provozu). Všichni žáci byli úspěšní a obdrželi průkaz cyklisty.

Na dopravní hřiště nás doprovázela Monika Fusková (školní asistenka), které mockrát děkuji za její pomoc a ochotu.

Závěrem bych cyklistům chtěla říci, ať jsou na sebe opatrní a dávají na silnicích velký pozor!


                                                                   Žaneta Čaníková