ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Dopoledne s příslušníkem policie

02.04.2012 19:59

Čtvrtek 22. března 2012 byly některé vyučovací hodiny na I. a II. stupni věnovány besedě s příslušníkem Policie ČR ze Vsetína nprap.. Bc. Vladislavem Malcharczikem. Ty úplně nejmenší žáky seznámil s prací policie. Starším žákům bylo určeno téma kyberšikany a jejího nebezpečí.

Slovo šikana většina z vás zná. Ale troufám si napsat, že to tak úplně neplatí o slově kyberšikana.

Šikanu chápeme jako cílené a opakované agresivní chování vůči jedinci s cílem ho ponížit, ublížit mu, zesměšnit ho. Kybešikana je vlastně totéž, ale za pomoci fenoménu současné doby – internetu.

Mladší děti pan nadpraporčík seznámil s touto problematikou. Ti starší se už dozvěděli, co všechno může být považováno za přestupek v případě nezletilosti dítěte nebo za trestný čin, jestliže by některému vyšetřovanému žá-kovi už bylo patnáct let.

Podle statistiky víme, že dnes je už v ČR málo rodin, které by neměly počítač. A když počítač, tak samozřejmě připojení k internetu. V tomto jsme na předních místech. Na opačném konci žebříčku jsme už bohužel v tom, jak si uvědomujeme /nebo spíše neuvědomujeme/ nebezpečí internetu.

Internet je pro mnohé z nás dobrým pomocníkem, ale skrývá i mnohá nebezpečí. Děti dokážou před monitorem strávit značnou část dne. Přihlašují se na různé sociální sítě a seznamují se s různými lidmi – známými i neznámými.

Jak mohou rodiče své děti před nebezpečím kyberšikany chránit? Na prvním místě je to vytvoření přátelské atmosféry a důvěrného prostředí. Jestliže máme s dětmi vybudovaný vztah důvěry, můžeme s nimi společně diskutovat, zajímat se o nové věci a snažit se porozumět činnostem, kterými se naše děti zabývají.

Protože jsou rodiče za své děti zodpovědní, měli by se zajímat, kolik času tráví jejich děti u počítače, jaké služby zde využívají, s kým se zde kontaktují a v neposlední řadě, co je obsahem jejich „chatování“.

Rodiče, pomozte svým dětem dodržovat pravidla slušného chování na internetu!