ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Devítka na besedě v knihovně

02.03.2020 00:00

Na konci ledna navštívili žáci 9.ročníku Karasovu knihovnu. Tam si pro ně paní Winklerová z rožnovské městské knihovny připravila téma velmi současné FAKE NEWS, česky něco jako falešné nebo poplašné zprávy. Protože beseda měla být interaktivní, byli deváťáci hned na začátku rozděleni do dvojic. Zatím ale /k jejich velké radosti/ nemuseli nic dělat. Paní knihovnice je postupně provázela touto problematikou za pomoci „Kovyho“, známého youtubera. Ten totiž ve spolupráci se společností Člověk v tísni natočil pětidílný seriál s názvem Kovyho mediální ring. A tak sledováním jednotlivých částí s komentářem paní knihovnice, plněním praktických úkolů ve dvojicích, které vytvořili na začátku, se postupně seznamovali s pěti základními otázkami. Otázkami, které by si každý měl klást při čtení článku z tisku nebo na internetu. Pak lze snadněji odlišit seriózní zprávy od „fake news“.

Mgr. Dana Chasáková