ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Děti zpívají a tančí

13.05.2014 07:09

Téměř 2 měsíce se naši předškoláčci připravovali na kulturní akci „Děti zpí-vají a tančí“. V minulosti tuto tradiční akci už něko-likrát navštívili a nejinak tomu bylo i letos. Ve čtvr-tek hned ráno celá MŠ vy-razila do Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v Rožnově p./ Rad. Maláč-ci jako podpora v hledišti a předškoláčci jako účinkují-cí. Něžná Mravenčí ukolé-bavka, doprovázená tančícími dětmi – mravenečky, vzala za srdce. Této akce se účastnily mateřské školy z blízkého okolí. Naše děti se opravdu snažily a měly úspěch. Odpoledne si všechno zopakovaly, ale to už za podpory maminek, tatínků a ostatního příbuzenstva. Děkujeme všem, kteří nás pochválili a drželi nám palce.