ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Den Země a Cesta do pravěku

02.05.2012 19:50

Jak tato dvě témata spolu souvisí? Den Země je jediný den v roce věnovaný planetě Zemi. Dříve to byly spíše slavnosti v souvislosti s jarní rovnodenností, ale v moderním pojetí je Den Země ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na důsledky ničení životního prostředí a také nabízející alternati-vy řešení tohoto problému.

Hutiská základní škola vyhlásila týden od 16. do 20. dubna jako sběrový. Každý den ráno mohli žáci za vydatné pomoci svých rodičů přinášet papír do prostoru pod tělocvičnou, kde ho odebrali a zvážili pomocníci z deváté třídy. V pátek se kontejner odvezl do Valašského Meziříčí. Za utržené peníze budou zakoupeny knihy do žákovské knihovny. Nejúspěšněj-šími sběrači byli žáci z I. stupně.

Ještě jedna zajímavá akce proběhla ke Dni Země. V muzeu ve Valašském Meziříčí byla v lednu otevřena zajímavá výstava „Pojďte s námi do pravěku“. Jednotlivé třídy ve třech termí-nech tuto výstavu navštívily a hlavně se jí aktivně zúčastnily. Tentokrát neplatilo pravidlo: „Nedotýkejte se vystavených exponátů!“ Děti si mohly mnohé činnosti pravěkých lidí samy vyzkoušet. Například rozdělávání ohně, tkaní na vertikálním stavu nebo hloubení otvorů do kamene