ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Den stromů

02.11.2017 18:51

20. října se na celém světě oslavuje Den stromů, proto ani děti z naší školky nemohly zůstat pozadu. Na vycházkách se učily rozeznávat stromy jehličnaté i listnaté a jejich plody, pozorovaly různé druhy ovocných stromů a zrající ovoce. Hlavně si ale uvědomovaly, jak jsou všechny stromy důležité pro život na naší planetě. Využili jsme proto krásného slunečného říjnového dne a obě třídy se vydaly do lesa na Posklu. Děti 2.třídy od rána chystaly dárky – jablíčka, na která jsme navazovali šňůrky. Děti si vybraly mladý buk se žlutě zbarvenými listy a pověsily na něj červená jablíčka. Vypadalo to moc vesele. Až odejdeme z lesa, stromům přijdou určitě popřát i lesní zvířátka, která mohou jablíčka ochutnat. Aby to ostatním stromům nebylo líto, zazpívali jsme jim písničku a pohladili je. Zkusili jsme je i obejmout, ale některé měly tak silné kmeny, že nás na to muselo být víc. Také děti z malé třídy zamířily do lesa, kde rozeznávaly stromy a některé dokonce uměly i pojmenovat. Po cestě si maláčci nasbírali spoustu přírodnin a ve třídě vytvořili malý les, ve kterém nechyběli ani skřítci podzimníčci. Celý týden jsme si povídali o stromech, které děti také výtvarně zpracovaly. Moc dobře totiž víme, co pro nás stromy znamenají a jak se k nim musíme chovat. Tak všechno nejlepší k svátku.