ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Den stromů

03.11.2015 15:49

Měsíc říjen se přehoupl do své druhé poloviny a my jsme si v úterý 20. 10. připomínali Den stromů. Tomuto dni předcházely pečlivé přípravy. Byly vyhlášeny sběratelské, výtvarné, pěstitelské i vědomostní soutěže. V týdnu 19. 10. – 23. 10. probíhal sběr starého papíru a o výhercích ještě budeme informovat. Během celého října děti z MŠ i ZŠ malovaly a vyráběly stromy, které můžeme vidět v hale školy. V samotný Den stromů probíhalo vyučování, které bylo tematicky zaměřeno na ekologii a přírodu. Jednotlivé třídy přišly oblečeny v barvách stromů a někteří na sobě měli přírodniny, které také připomínaly stromy. Během dopoledne provedla jednotlivé třídy paní Zvěřinová, pracovnice zahradnické firmy, naší novou školní zahradou a seznámila je s jednotlivými druhy dřevin i bylin, které se původně pěstovaly v naší obci. Pak jsme si už prohlíželi výstavu výtvarných prací naši žáků, výstavu jablíček a všichni hlasovali o nejkrásnější jablíčko. Byly připraveny i vědomostní soutěže zaměřené na poznávání stromů a přírodnin, soutěž v poznávání koření. Na závěr mohly děti ochutnat, co vše je možné upéct z jablíček. Jsme rádi, že jsme nenásilnou formou opět dětem připomněli, jak jsou pro nás nejen stromy důležité.