ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

DEN STROMŮ 20. 10. 2016

02.11.2016 04:50

"Jak jsme strávili Den stromů."


K tomuto dni jsme uspořádali výstavu v hale školy, kdy se každá třída na této akci podílela svými fotografiemi, literárními příspěvky a výtvarnými díly.

 1. 1. třída spolu s 9. třídou strávili společné vyučování v lese. Prvňáčci
  vytvářeli příklady z přírodnin, procvičovali si paměť. Žáci deváté třídy
  prvňáčky kontrolovali, seznamovali je s názvy stromů a byli jim nápomocní při
  jejich práci.

 2. 2. třída spojila vycházku do přírody se sběrem přírodnin a vytvořením krásných
  podzimních stromů z kartonu a barevného papíru. Vše obohatili
  fotografiemi, na nichž jsou žáci zachyceni při vlastní tvorbě.

 3. 3. třída
  vytvořila strom s listy, na nichž napsali slova týkající se stromů (opadavý, vysoký, listnatý). Strom doplnili fotografiemi skupinové práce žáků na téma: Strom.

 4. 4. třída se vydala na naučnou vycházku do lesa v rámci tématu: Společenství lesa.
  Žáci poznávali stromy, pojmenovávali jejich plody. V rámci této vycházky sestavovali název: Den stromů z šišek a mechu a vše završili kresbou stromů na barevný podklad.

 5. 5. třída vytvořila dvě kolektivní práce - stromy z vlastních obrysů dlaní s krátkými vtipy, motty, hádankami.

 6. 6. třída v rámci pracovních činností a literární výchovy vytvořila stojící strom s papírovými listy, na kterých jsou napsány vyprávění v 1. osobě o stromě:"Já vím, že mě všichni znají. Na jaře rozsvěcuji na svých větvích bílé, růžové i červené svíčičky a na podzim otevírám ježaté míčky."

 7. 7. třída také pojala Den stromů literárně, ale i výtvarně. Vytvořila strom tvořený kombinovanou technikou a dozdobila svými literárními texty a vyprávěním "Co povídal starý strom."


 8. 8. třída vyjádřila tento den malbou stromu, který oslňuje svými barvami, tvary a plastičností.


Musím říci, že každá třída se svého úkolu zhostila velmi dobře. Náměty a nápaditosti jednotlivých tříd velmi oceňuji.

Děkuji všem vyučujícím za velmi dobrou spolupráci a ochotu podílet se na této akci.

                                                                                                                  Žaneta Čaníková